Szczegóły ogłoszenia

97/2022

"Dostawa 2 kompletnych ultradżwiękowych aspiratorów tkanek z dostawami sukcesywnymi materiałów medycznych jednorazowych "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 29,9 2022.09.26 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,5 2022.09.26 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.09.26 86
Formularz oferty xls 44,0 2022.09.26 86
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,3 2022.09.26 84
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,3 2022.09.26 83
Projekt umowy docx 554,5 2022.09.26 92
Specyfikacja Techniczna ultradźwiękowy aspirator tkanek docx 37,8 2022.09.26 94
Wykaz dostaw lub usług doc 21,6 2022.09.26 84
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2022.09.26 86

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,7 2022.09.27 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 24,0 2022.10.06 85
3 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,5 2022.10.06 83
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 22,1 2022.09.29 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.10.12 74
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2022.10.12 81

Pobierz wszystkie dokumenty