Szczegóły ogłoszenia

138/2022

"Dostawa 2 aparatów USG"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 29,6 2022.09.23 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,7 2022.09.23 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.09.23 80
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2022.09.23 85
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,8 2022.09.23 78
Projekt umowy docx 546,3 2022.09.23 84
Specyfikacja techniczna aparatów USG - 2 komplety docx 39,1 2022.09.23 91
Wykaz dostaw lub usług doc 21,6 2022.09.23 79
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 55,0 2022.09.23 83
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.09.23 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,1 2022.09.26 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.10.06 88
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.10.06 84

Pobierz wszystkie dokumenty