Szczegóły ogłoszenia

135/2022

"Dostawa aparatu do znieczulenia"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 27,9 2022.09.14 84

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 21,0 2022.10.04 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2022.09.14 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,5 2022.09.14 78
Formularz oferty xls 46,0 2022.09.14 79
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,5 2022.09.14 82
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.09.14 80
Projekt umowy docx 545,2 2022.09.14 81
Specyfikacja techniczna docx 39,2 2022.09.14 81
Wykaz dostaw lub usług doc 19,0 2022.09.14 80
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2022.09.14 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,9 2022.10.04 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,3 2022.10.04 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja docx 24,4 2022.10.03 76
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.10.11 73
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.10.11 78

Pobierz wszystkie dokumenty