Szczegóły ogłoszenia

139/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 64,3 2022.09.21 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,3 2022.09.21 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.09.21 83
Formularz cenowy xlsx 15,8 2022.09.21 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2022.09.21 82
projekt umowy docx 548,3 2022.09.21 88
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.09.21 81
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 43,0 2022.09.27 71
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.09.21 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,7 2022.09.27 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,9 2022.09.27 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty - aktualny xls 43,5 2022.09.27 77
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2022.10.03 73
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,9 2022.10.03 74

Pobierz wszystkie dokumenty