Szczegóły ogłoszenia

94/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 10 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 37,2 2022.09.16 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 67,2 2022.09.16 60

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,6 2022.09.21 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.09.26 78
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2022.09.26 75

Pobierz wszystkie dokumenty