Szczegóły ogłoszenia

127/2022

"Dostawy sukcesywne ręczników i papieru Tork"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,8 2022.09.16 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,3 2022.09.16 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.09.16 83
Formularz cenowy xlsx 14,7 2022.09.16 102
Formularz oferty xls 42,5 2022.09.16 86
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2022.09.16 85
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,1 2022.09.16 80
umowa projekt doc 1128,0 2022.09.16 82
Wykaz dostaw doc 34,5 2022.09.16 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 24,1 2022.09.21 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.09.30 72
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2022.09.30 74

Pobierz wszystkie dokumenty