Szczegóły ogłoszenia

133/2022

"Dostawy materiałów budowlanych, akcesoriów meblowych oraz filtrów HEPA "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 57,1 2022.09.13 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,6 2022.09.13 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.09.13 80
Formularz cenowy zad. 1 xlsx 43,9 2022.09.13 82
Formularz cenowy zad. 2 xlsx 12,6 2022.09.13 82
Formularz cenowy zad. 3 xlsx 12,5 2022.09.13 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,4 2022.09.13 86
umowa projekt doc 877,0 2022.09.13 82
umowa projekt zad. 3 docx 546,4 2022.09.13 84
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.09.13 83
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,0 2022.09.13 79
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.09.13 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2022.09.21 83
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,2 2022.09.21 79

Pobierz wszystkie dokumenty