Szczegóły ogłoszenia

132/2022

"Dostawa komputerów, monitorów i laptopów "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 61,0 2022.09.13 90

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,4 2022.09.20 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 58,1 2022.09.13 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.09.13 81
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 11,2 2022.09.13 104
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 11,0 2022.09.13 103
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 12,9 2022.09.13 118
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 12,2 2022.09.13 109
Formularz oferty xlsx 18,9 2022.09.13 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2022.09.13 78
projekt umowy docx 543,2 2022.09.13 87
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.09.13 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2022.09.20 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 762,9 2022.09.20 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.09.23 77
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,8 2022.09.23 79

Pobierz wszystkie dokumenty