Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/P/L/2022

"Dostawy produktów leczniczych i mleka początkowego ujęte w 12 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 171,1 2022.09.08 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy(TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 823,4 2022.09.08 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.09.08 26
Formularz asortymentowo-cenowy ods 49,9 2022.09.08 43
Formularz ofertowy doc 26,6 2022.09.08 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.09.08 34
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.09.08 25
Projekt umowy docx 33,6 2022.09.08 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.09.08 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy)-sig pdf 632,9 2022.09.14 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 474,6 2022.09.15 20
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 596,6 2022.09.16 35

Pobierz wszystkie dokumenty