Szczegóły ogłoszenia

130/2022

"Dostawy sukcesywne wody źródlanej/mineralnej niegazowanej i gazowanej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 67,0 2022.09.07 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 65,4 2022.09.07 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.09.07 80
Formularz oferty xlsx 13,0 2022.09.07 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2022.09.07 79
projekt umowy docx 542,7 2022.09.07 79
Szczegółowy Formularz Cenowy xlsx 12,8 2022.09.07 84
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.09.07 79
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.09.07 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.09.15 74
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.09.15 84

Pobierz wszystkie dokumenty