Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/P/LW/2022

"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 6 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 177,1 2022.09.07 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 646,5 2022.09.07 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.09.07 30
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 201,7 2022.09.07 58
Formularz ofertowy docx 31,5 2022.09.07 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,6 2022.09.07 29
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,3 2022.09.07 34
Projekt umowy docx 35,0 2022.09.07 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2022.09.07 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 493,9 2022.09.13 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 431,2 2022.09.15 16
Informacja z otwarcia ofert po korekcie (pakiety)-sig-sig pdf 443,7 2022.09.16 20

Pobierz wszystkie dokumenty