Szczegóły ogłoszenia

129/2022

"Dostawy sukcesywne mleka i przetworów mlecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 58,0 2022.09.06 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,1 2022.09.06 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.09.06 89
formularz cenowy xls 73,0 2022.09.06 87
Formularz oferty xlsx 13,6 2022.09.06 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2022.09.06 81
projekt umowy docx 544,5 2022.09.06 85
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.09.06 85
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.09.06 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,5 2022.09.08 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.09.14 75
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.09.14 75

Pobierz wszystkie dokumenty