Szczegóły ogłoszenia

126/2022

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 57,9 2022.09.06 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 82,3 2022.09.06 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Architektura - zał. 18 do SWZ 7z 55725,6 2022.09.06 191
2. Konstrukcja - zał. 19 do SWZ 7z 9283,6 2022.09.06 135
3. Elektryczna i teletechiczna zał. 20 do SWZ 7z 13828,3 2022.09.06 127
4. Sanitarna - zał. 21 do SWZ 7z 20816,0 2022.09.06 168
5. Technologia medyczna - zał. 22 do SWZ 7z 4193,0 2022.09.06 135
6. Projekt osłon stałych - zał. 23 do SWZ 7z 2435,7 2022.09.06 131
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.09.06 131
Formularz cenowy xls 31,0 2022.09.06 132
Opis_przedmiotu_zamówienia docx 29,7 2022.09.06 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,6 2022.09.06 125
Projekt_umowy_na_RB docx 102,0 2022.09.06 139
Przedmiar - Meble biurowe xlsx 40,3 2022.09.06 134
Przedmiar - Meble medyczne i specjalistyczne xlsx 43,7 2022.09.06 141
Przedmiar - Wyposażenie technologiczne xlsx 33,0 2022.09.06 137
Przedmiary - zał. 24 do SWZ 7z 565,1 2022.09.06 154
STWiORB - zał. 25 do SWZ 7z 2133,2 2022.09.06 130
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,2 2022.09.06 123
Wykaz osób docx 25,8 2022.09.06 134
Wykaz robót docx 25,0 2022.09.06 124
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,5 2022.09.06 122
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,7 2022.09.06 134
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,1 2022.09.06 128
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,8 2022.09.06 123
zał. 17 do SWZ Scenariusz pożarowy - Szpital Wojskowy Bydgoszcz pdf 152,6 2022.09.06 126
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 650,4 2022.09.06 128
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2022.09.06 128
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2022.09.06 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.09.22 126

Pobierz wszystkie dokumenty