Szczegóły ogłoszenia

122/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 38,2 2022.08.30 115

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 23,5 2022.09.21 130
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 25,9 2022.09.29 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 78,3 2022.08.30 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.08.30 103
Formularz cenowy xlsx 27,9 2022.08.30 146
Formularz oferty xls 45,0 2022.08.30 112
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 76,5 2022.08.30 108
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,3 2022.08.30 100
projekt umowy doc 1153,5 2022.08.30 112
projekt umowy przechowania doc 1093,5 2022.08.30 100
Wykaz dostaw doc 33,0 2022.08.30 118
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.08.30 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,9 2022.09.08 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.09.13 93
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,9 2022.09.13 96

Pobierz wszystkie dokumenty