Szczegóły ogłoszenia

119/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 62,4 2022.08.24 106

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 1 (procedura uproszczona) docx 36,8 2022.09.01 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety doc 72,0 2022.08.24 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.08.24 97
Formularz cenowy xlsx 20,4 2022.08.24 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,9 2022.08.24 88
projekt umowy docx 551,6 2022.08.24 96
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.08.24 91
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2022.08.24 94
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.08.24 87

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 25,5 2022.09.01 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 41,3 2022.08.30 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2022.09.06 79
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,0 2022.09.06 82
Wyjaśnienie treści SWZ - sprostowanie docx 31,8 2022.09.01 95

Pobierz wszystkie dokumenty