Szczegóły ogłoszenia

118/2022

"Dostawa cystoskopu giętkiego w ilości 10 kpl."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,5 2022.08.29 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,0 2022.08.24 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2022.08.24 90
Formularz oferty xls 42,5 2022.08.24 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,4 2022.08.24 81
Projekt umowy docx 546,6 2022.08.24 90
Specyfikacja techniczna cystoskop giętki docx 29,8 2022.08.24 91
Wykaz dostaw docx 24,6 2022.08.24 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,9 2022.08.29 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,8 2022.08.29 97
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 25,9 2022.08.31 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.09.05 81
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.09.05 87
Ogłoszenie o zamówieniu docx 40,9 2022.08.24 96

Pobierz wszystkie dokumenty