Szczegóły ogłoszenia

121/2022

"Wykonywanie serwisu oraz dokonywanie napraw i usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 32,3 2022.08.22 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 76,0 2022.08.22 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2022.08.22 117
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 29,1 2022.08.22 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,2 2022.08.22 110
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 26,3 2022.08.22 108
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2022.08.22 116
Wykaz dostaw lub usług doc 23,8 2022.08.22 118
Wykaz osób doc 22,5 2022.08.22 113
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2022.08.22 115
Zał 10 Zasady_Środowiskowe doc 31,0 2022.08.22 123
zał 12 opisu PZ wykaz dodatkowych czynności uzupełniających czynności serwiso doc 51,5 2022.08.22 116
Zał 8 Książka napraw i awarii pdf 52,6 2022.08.22 102
Zał. 11 PROJEKT UMOWY Wentyl i Klimatyz. docx 578,5 2022.08.22 117
Zał. 2 opisu PZ Klimatyzatory docx 119,5 2022.08.22 117
Zał. 3 do opisu PZ Urządzenia wentylacji wentyl. dachowe ;kanałowe doc 252,0 2022.08.22 129
Zał. 4 Centrale wentylacyjno klimatyzacyjne doc 137,0 2022.08.22 115
Zał. 5 opisu PZ Węzły CT i WL docx 17,7 2022.08.22 110
Zał. 6 opisu PZ Zest.urządzeń chłodniczych docx 18,0 2022.08.22 111
Zał. 7 opisu PZ pdf 4778,4 2022.08.22 130
Zał_8 Książka_napraw_i_awarii pdf 52,6 2022.08.22 105
Zał_nr_9__Wzór__oświadczeia pdf 224,8 2022.08.22 117
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,7 2022.08.22 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.08.31 114
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.08.31 122

Pobierz wszystkie dokumenty