Szczegóły ogłoszenia

117/2022

"Usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy Kamsoft "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 27,9 2022.08.17 167

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 19,3 2022.09.02 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,2 2022.08.17 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2022.08.17 155
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2022.08.17 173
Opis PZ docx 61,7 2022.08.17 172
Oświadczenie o posiadaniu dostępu doc 19,1 2022.08.17 161
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,9 2022.08.17 163
projekt umowy docx 71,7 2022.08.17 182
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,3 2022.08.17 168
Wykaz dostaw lub usług doc 23,8 2022.08.17 165
Wykaz osób doc 22,3 2022.08.17 161
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 43,5 2022.08.17 168
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.08.17 164

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowania do projektu umowy (procedura pełna) dot 25,3 2022.08.18 144

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,9 2022.09.02 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.09.20 126
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.09.20 128
Sprostowanie do projektu umowy (procedura pełna) dot 25,3 2022.08.18 136

Pobierz wszystkie dokumenty