Szczegóły ogłoszenia

110/2022

"Dostawa komputerów, monitorów i laptopów "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 36,7 2022.08.12 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 62,1 2022.08.12 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.08.12 87
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 11,2 2022.08.12 98
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 11,0 2022.08.12 102
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 12,9 2022.08.12 99
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 12,2 2022.08.12 91
Formularz oferty xlsx 18,9 2022.08.12 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,8 2022.08.12 89
projekt umowy docx 543,2 2022.08.12 96
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.08.12 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 24,9 2022.08.17 87
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 23,8 2022.08.18 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.08.22 87

Pobierz wszystkie dokumenty