Szczegóły ogłoszenia

NZ/54/D/P/LW/2022

"Dostawy szwów chirurgicznych ujętych w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 223,2 2022.08.04 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig-sig pdf 657,5 2022.08.04 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,9 2022.08.04 25
Formularz asortymentowo-cenowy xls 100,0 2022.08.04 27
Formularz ofertowy docx 32,3 2022.08.04 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2022.08.04 24
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 20,7 2022.08.04 26
Projekt umowy docx 38,5 2022.08.04 23
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.08.04 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 440,8 2022.08.10 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 431,8 2022.08.11 18
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 436,1 2022.08.12 23

Pobierz wszystkie dokumenty