Szczegóły ogłoszenia

111/2022

"Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 44,0 2022.08.04 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,1 2022.08.04 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.08.04 116
Formularz cenowy xls 42,0 2022.08.04 110
Formularz oferty xlsx 14,2 2022.08.04 128
Opis przedmiotu zamówienia docx 33,7 2022.08.04 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2022.08.04 100
projekt umowy docx 544,3 2022.08.04 115
Wykaz dostaw lub usług docx 24,3 2022.08.04 124
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2022.08.04 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.08.17 99
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2022.08.17 108

Pobierz wszystkie dokumenty