Szczegóły ogłoszenia

104/2022

"Dostawy sukcesywne wody mineralnej, źródlanej niegazowanej i gazowanej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 59,9 2022.07.28 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,7 2022.07.28 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.07.28 86
Formularz oferty xlsx 13,3 2022.07.28 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2022.07.28 95
projekt umowy docx 542,5 2022.07.28 91
projekt umowy dzierżawy docx 536,9 2022.07.28 87
projekt umowy użyczenia docx 22,8 2022.07.28 86
Protokół odbioru wydzierżawianych urządzeń. docx 20,0 2022.07.28 85
Szczegółowy Formularz Cenowy xlsx 13,7 2022.07.28 87
Szczegółowy wykaz przekazania przedmiotu dzierżawy. docx 21,5 2022.07.28 88
umowa użyczenia - załącznik 12 docx 18,7 2022.07.28 91
umowa użyczenia - załącznik 13 docx 18,9 2022.07.28 103
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.07.28 89
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.28 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.08.05 85
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,8 2022.08.05 87

Pobierz wszystkie dokumenty