Szczegóły ogłoszenia

109/2022

"Dostawa aparatu RTG do Hemodynamiki z adaptacją pomieszczenia"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 37,9 2022.07.27 99

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 19,7 2022.08.09 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 75,2 2022.07.27 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 11 do SWZ doc 26,8 2022.07.27 88
Formularz cenowy - załącznik nr 5 do SWZ xls 31,5 2022.07.27 100
Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SWZ xls 51,5 2022.07.27 99
Jednolity europejski dokument zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ doc 77,8 2022.07.27 94
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) - Załącznik nr 8 do SWZ doc 30,1 2022.07.27 95
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ doc 23,9 2022.07.27 88
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) - Załącznik nr 2 do SWZ doc 32,4 2022.07.27 95
Program funkcjonalno-użytkowy_RTG - załącznik nr 12 do SWZ pdf 149,8 2022.07.27 101
Projekt archiwalny ANGIOGRAF 2008 - załącznik nr 15 do SWZ zip 10925,8 2022.07.27 97
Projekt umowy - załącznik nr 14 do SWZ - zmieniony 09.08.2022 r. docx 137,0 2022.07.27 101
Rys_1_Stan istniejący_poziom 6 pietro - załącznik nr 13 do SWZ pdf 270,1 2022.07.27 95
Specyfikacja - Aparat RTG do Hemodynamiki - Załącznik nr 4 do SWZ - zmieniona 09.08.2022 r. docx 65,4 2022.07.27 107
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik nr 6 do SWZ doc 22,1 2022.07.27 88
Wykaz dostaw - Załącznik nr 10 do SWZ docx 24,5 2022.07.27 100
Wykaz osób - Załącznik nr 9 do SWZ docx 25,5 2022.07.27 98
Załącznik do umowy - Warunki organizacyjne RTG docx 19,3 2022.07.27 100
Załącznik do umowy - Wzór oświadczenia pdf 224,8 2022.07.27 92
załącznik do umowy - zasady środowiskowe pdf 125,0 2022.07.27 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,1 2022.08.09 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 75,5 2022.08.09 94

Pobierz wszystkie dokumenty