Szczegóły ogłoszenia

NZ/51/P/U/L/2022

"Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno - termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny i transportem"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie - Usługa prania pdf 126,9 2022.07.27 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi (TP bez negocjacji) -sig pdf 839,4 2022.07.27 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.07.27 12
Formularz ofertowy doc 25,9 2022.07.27 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2022.07.27 10
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.07.27 13
Projekt umowy doc 123,0 2022.07.27 13
Wykaz usług doc 72,0 2022.07.27 11
Wykaz wyposażenia doc 74,0 2022.07.27 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 362,7 2022.08.04 5
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 542,9 2022.08.04 5

Pobierz wszystkie dokumenty