Szczegóły ogłoszenia

NZ/51/P/U/L/2022

"Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno - termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny i transportem"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie - Usługa prania pdf 126,9 2022.07.27 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi (TP bez negocjacji) -sig pdf 839,4 2022.07.27 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.07.27 38
Formularz ofertowy doc 25,9 2022.07.27 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2022.07.27 39
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 19,3 2022.07.27 42
Projekt umowy doc 123,0 2022.07.27 48
Wykaz usług doc 72,0 2022.07.27 44
Wykaz wyposażenia doc 74,0 2022.07.27 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 362,7 2022.08.04 37
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 542,9 2022.08.04 37

Pobierz wszystkie dokumenty