Szczegóły ogłoszenia

NZ/50/D/P/LW/2022

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 151,6 2022.07.27 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety1-sig pdf 643,9 2022.07.27 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.07.27 32
Formularz asortymentowo- cenowy xls 525,5 2022.07.27 39
Formularz ofertowy docx 30,3 2022.07.27 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2022.07.27 27
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 20,7 2022.07.27 25
Projekt umowy docx 36,6 2022.07.27 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.07.27 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 429,9 2022.08.04 22
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 410,5 2022.08.05 23

Pobierz wszystkie dokumenty