Szczegóły ogłoszenia

NZ/52/D/P/A/2022

"Dostawy odzieży medycznej i obuwia operacyjnego w 2 zadaniach"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 143,5 2022.07.27 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 901,8 2022.07.27 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2022.07.27 33
Formularz ofertowy doc 25,3 2022.07.27 46
Formularze asortymentowo - cenowe xls 55,5 2022.07.27 81
Opis przemiotu zamówienia pdf 174,6 2022.07.27 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.07.27 35
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.07.27 33
Projekt umowy docx 32,6 2022.07.27 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2022.07.27 38

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 446,1 2022.08.02 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 470,5 2022.08.03 34
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona)-sig pdf 417,4 2022.08.05 26

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty