Szczegóły ogłoszenia

107/2022

"Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych zasilaczy UPS oraz baterii akumulatorów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 35,5 2022.07.26 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 65,3 2022.07.26 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.07.26 107
formularz cenowy docx 15,9 2022.07.26 116
Formularz oferty xlsx 16,6 2022.07.26 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,8 2022.07.26 101
projekt umowy doc 899,0 2022.07.26 113
Wykaz osób doc 20,1 2022.07.26 99
Z3 Zasady środowiskowe i jakości doc 117,5 2022.07.26 100
zakres przeglądu baterii docx 19,1 2022.07.26 123
zakres przeglądu UPS docx 22,0 2022.07.26 108
zestawienie baterii akumulatorów docx 19,4 2022.07.26 114
zestawienie zasilaczy UPS docx 20,4 2022.07.26 112
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.26 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację napraw docx 24,0 2022.08.03 100
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.08.03 93
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2022.08.03 103

Pobierz wszystkie dokumenty