Szczegóły ogłoszenia

105/2022

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 58,1 2022.07.22 151

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 30,0 2022.08.03 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,7 2022.07.22 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Architektura - zał. 18 do SWZ 7z 55725,6 2022.07.22 216
2. Konstrukcja - zał. 19 do SWZ 7z 9283,6 2022.07.22 142
3. Elektryczna i teletechiczna zał. 20 do SWZ 7z 13828,3 2022.07.22 151
4. Sanitarna - zał. 21 do SWZ 7z 20816,0 2022.07.22 147
5. Technologia medyczna - zał. 22 do SWZ 7z 4193,0 2022.07.22 150
6. Projekt osłon stałych - zał. 23 do SWZ 7z 2435,7 2022.07.22 146
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.07.22 150
Formularz cenowy xls 31,0 2022.07.22 148
Opis przedmiotu zamówienia docx 28,6 2022.07.22 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,4 2022.07.22 143
Projekt_umowy_na_RB docx 102,6 2022.07.22 150
Przedmiar - Meble biurowe xlsx 40,3 2022.07.22 151
Przedmiar - Meble medyczne i specjalistyczne xlsx 43,7 2022.07.22 163
Przedmiar - Wyposażenie technologiczne xlsx 33,0 2022.07.22 148
Przedmiary - zał. 24 do SWZ 7z 565,1 2022.07.22 158
STWiORB - zał. 25 do SWZ 7z 2133,2 2022.07.22 153
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2022.07.22 152
Wykaz osób docx 25,8 2022.07.22 156
Wykaz robót docx 24,7 2022.07.22 150
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,3 2022.07.22 156
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,7 2022.07.22 142
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,1 2022.07.22 147
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,8 2022.07.22 143
zał. 17 do SWZ Scenariusz pożarowy - Szpital Wojskowy Bydgoszcz pdf 152,6 2022.07.22 146
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2022.07.22 146
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2022.07.22 153
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2022.07.22 139

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2022.08.03 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,3 2022.08.03 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.08.18 136

Pobierz wszystkie dokumenty