Szczegóły ogłoszenia

87/2022

"Dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, części MEPA, akcesoriów meblowych oraz filtrów HEPA "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 62,1 2022.07.21 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,7 2022.07.21 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.07.21 95
Formularz cenowy zad. 1 xlsx 11,5 2022.07.21 103
Formularz cenowy zad. 2 xlsx 43,9 2022.07.21 105
Formularz cenowy zad. 3 xlsx 948,8 2022.07.21 108
Formularz cenowy zad. 4 xlsx 35,2 2022.07.21 100
Formularz cenowy zad. 5 xlsx 12,6 2022.07.21 109
Formularz cenowy zad. 6 xlsx 12,5 2022.07.21 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2022.07.21 93
umowa projekt doc 876,0 2022.07.21 111
umowa projekt zad. 6 docx 546,4 2022.07.21 98
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.07.21 108
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,0 2022.07.21 108
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.07.21 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2022.07.29 103
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,1 2022.07.29 115

Pobierz wszystkie dokumenty