Szczegóły ogłoszenia

106/2022

"Dostawa mikroskopu - 1 kpl."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,2 2022.07.19 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,8 2022.07.19 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,5 2022.07.19 105
Formularz oferty xls 48,0 2022.07.19 112
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2022.07.19 100
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 29,1 2022.07.19 103
Projekt umowy docx 545,2 2022.07.19 104
Specyfikacja techniczna docx 35,6 2022.07.19 119
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.07.19 101
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.19 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.08.01 95
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2022.08.01 98

Pobierz wszystkie dokumenty