Szczegóły ogłoszenia

74/2022

"Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 61,5 2022.07.15 198

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,2 2022.08.12 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,9 2022.07.15 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.07.15 180
Formularz cenowy docx 167,1 2022.07.15 243
Formularz oferty xlsx 62,7 2022.07.15 191
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2022.07.15 181
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.07.15 174
Projekt umowy - dotyczy zadań 4 - 35 docx 50,0 2022.07.15 184
Projekt umowy - zadanie 3, 36 docx 51,5 2022.07.15 183
Projekt umowy- zadanie 1, 2 docx 49,1 2022.07.15 178
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 37,7 2022.07.15 170
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.07.15 178
Wykaz osób doc 20,1 2022.07.15 177
Wzór oświadczenia - załącznik nr 14 pdf 228,2 2022.07.15 178
Zasady środowiskowe i jakości.pdf - załącznik nr 13 pdf 587,2 2022.07.15 166
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.15 174

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,6 2022.08.12 160

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 54,0 2022.08.12 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.08.22 150
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,8 2022.08.22 148

Pobierz wszystkie dokumenty