Szczegóły ogłoszenia

NZ/47/D/P/L/2022

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 12 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 204,0 2022.07.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy (TP bez negocjacji) - pakiety doc 271,1 2022.07.08 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.07.08 38
Formularz asortymentowo-cenowy xls 173,0 2022.07.08 84
Formularz ofertowy doc 27,3 2022.07.08 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2022.07.08 31
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.07.08 36
Projekt umowy docx 35,3 2022.07.08 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy)-sig pdf 864,6 2022.07.14 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 365,1 2022.07.18 33
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 572,4 2022.07.18 38

Pobierz wszystkie dokumenty