Szczegóły ogłoszenia

101/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 68,9 2022.07.07 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,6 2022.07.07 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,9 2022.07.07 99
Formularz cenowy xlsx 16,8 2022.07.07 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2022.07.07 92
projekt umowy docx 551,6 2022.07.07 94
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.07.07 92
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 48,5 2022.07.07 93
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.07.07 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.07.15 107

Pobierz wszystkie dokumenty