Szczegóły ogłoszenia

100/2022

"Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,8 2022.07.06 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 35,1 2022.07.15 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70,5 2022.07.06 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.07.06 104
Formularz cenowy xlsx 14,0 2022.07.06 122
Formularz oferty xls 34,5 2022.07.06 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,8 2022.07.06 95
projekt umowy doc 1152,0 2022.07.06 105
Wykaz dostaw docx 24,6 2022.07.06 100
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,7 2022.07.06 105

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2022.07.15 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2022.07.14 100
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 23,9 2022.07.15 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,6 2022.07.20 95
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.07.20 101

Pobierz wszystkie dokumenty