Szczegóły ogłoszenia

91/2022

"Dostawa apratu do znieczulenia z monitorowaniem"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,8 2022.07.06 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,5 2022.07.06 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.07.06 88
Formularz oferty xls 47,5 2022.07.06 99
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,2 2022.07.06 91
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.07.06 88
Projekt umowy docx 545,2 2022.07.06 92
Specyfikacja - Aparat do znieczulenia z monitorowaniem docx 66,2 2022.07.06 104
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.07.06 89
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.06 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna)-1 doc 22,1 2022.07.12 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)-1 doc 23,6 2022.07.12 93
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)-2 doc 79,0 2022.07.13 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.07.19 100
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.07.19 97

Pobierz wszystkie dokumenty