Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/D/P/AC/2022

"Dostawy sterylnych serwet operacyjnych, jednorazowych pokryć i prześcieradeł higienicznych, czepków chirurgicznych, masek ochronnych i chirurgicznych, sterylnych fartuchów chirurgicznych, jednorazowej odzieży dla pacjenta ujętych w 9 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,5 2022.07.04 28

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (proced pdf 373,0 2022.09.09 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 822,5 2022.07.04 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,8 2022.07.04 40
Formularz ofertowy doc 44,7 2022.07.04 27
Formularze asortymentowo - cenowe xls 142,0 2022.07.04 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,7 2022.07.04 28
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,8 2022.07.04 28
Projekt umowy docx 51,4 2022.07.04 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,9 2022.07.04 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 648,0 2022.07.08 35
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2-sig pdf 544,3 2022.07.08 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 520,8 2022.07.08 25
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 667,0 2022.07.12 38

Pobierz wszystkie dokumenty