Szczegóły ogłoszenia

92/2022

"Dostawa aparatu do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (PQPCR)"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,6 2022.07.04 139

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,9 2022.07.29 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,8 2022.07.04 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.07.04 130
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2022.07.04 138
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,4 2022.07.04 131
Projekt umowy docx 546,1 2022.07.04 124
Specyfikacja - Aparat do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym ( docx 42,3 2022.07.29 132
wykaz dostaw doc 34,5 2022.07.04 132
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 47,5 2022.07.04 140
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.07.04 127

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,1 2022.07.29 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 27,0 2022.07.29 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,3 2022.08.08 116
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2022.08.08 113

Pobierz wszystkie dokumenty