Szczegóły ogłoszenia

NZ/46/Rb/P/AC/2022

"Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 71,8 2022.06.29 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 41,7 2022.07.11 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji)-sig pdf 795,6 2022.06.29 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,4 2022.06.29 58
Formularz ofertowy doc 43,3 2022.06.29 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.06.29 62
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2022.06.29 58
Pozwolenie na budowę pdf 656,4 2022.06.29 67
Program Funkcjonalno Użytkowy pdf 440,0 2022.06.29 80
Projekt zip 23677,4 2022.06.29 52
Projekt umowy docx docx 57,6 2022.06.29 61
Przedmiar robót pdf 2803,6 2022.06.29 71
Zał. nr 1,2, i 3 zip 1207,0 2022.06.29 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2022.06.29 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) pdf 586,8 2022.07.06 53
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 483,3 2022.07.11 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 493,0 2022.07.05 59
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona)-sig pdf 596,4 2022.07.07 54
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 pdf 516,1 2022.07.13 47
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4-sig pdf 488,9 2022.07.14 44
Zał. nr 1,2,3 zip 1207,0 2022.07.05 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 518,6 2022.07.08 57
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 370,1 2022.07.15 55
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) pdf 455,4 2022.07.11 61

Pobierz wszystkie dokumenty