Szczegóły ogłoszenia

85/2022

"Dostawa aparatu do termolezji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,5 2022.06.24 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2022.06.24 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.06.24 96
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.24 104
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,2 2022.06.24 98
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.06.24 99
Projekt umowy docx 545,2 2022.06.24 93
Specyfikacja techniczna docx 38,1 2022.06.24 113
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.06.24 96
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.06.24 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,2 2022.07.07 90
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2022.07.07 92

Pobierz wszystkie dokumenty