Szczegóły ogłoszenia

82/2022

"Dostawa mikroskopu - 1 kpl."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,5 2022.06.24 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,1 2022.06.24 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.06.24 81
Formularz oferty xls 48,0 2022.06.24 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2022.06.24 85
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.06.24 83
Projekt umowy docx 545,2 2022.06.24 94
Specyfikacja techniczna docx 35,6 2022.06.24 90
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2022.06.24 83
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.06.24 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,0 2022.06.30 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.07.06 77
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2022.07.06 80

Pobierz wszystkie dokumenty