Szczegóły ogłoszenia

86/2022

"Dostawa wideodermatoskopu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 27,5 2022.06.24 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,0 2022.06.24 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.06.24 93
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.24 100
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2022.06.24 97
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,4 2022.06.24 98
Projekt umowy docx 545,2 2022.06.24 100
Specyfikacja techniczna wideodermatoskop docx 35,1 2022.06.24 98
Wykaz dostaw docx 24,7 2022.06.24 108
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.06.24 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.07.08 96
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.07.08 95

Pobierz wszystkie dokumenty