Szczegóły ogłoszenia

81/2022

"Dostawy sukcesywne odzieży roboczej BHP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,4 2022.06.23 94

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,7 2022.06.29 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,9 2022.06.23 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.06.23 90
Fomularze cenowe - zmienione 29.06.2022 r. xlsx 17,0 2022.06.23 94
Formularz oferty xls 113,0 2022.06.23 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,1 2022.06.23 90
projekt umowy doc 1129,5 2022.06.23 87
Wykaz dostaw docx 24,6 2022.06.23 88
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.06.23 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,2 2022.06.29 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,2 2022.06.29 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.07.05 82
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2022.07.05 81

Pobierz wszystkie dokumenty