Szczegóły ogłoszenia

83/2022

"Obsługa serwisowa, przeglądy i legalizacje sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,5 2022.06.20 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,4 2022.06.20 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.06.20 98
Formularz cenowy xlsx 15,8 2022.06.20 115
Formularz oferty xlsx 59,2 2022.06.20 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,8 2022.06.20 99
Projekt umowy docx 51,4 2022.06.20 93
Wykaz osób docx 25,5 2022.06.20 93
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia1 pdf 228,2 2022.06.20 96
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.06.20 91
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2022.06.20 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.06.29 83
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,6 2022.06.29 91

Pobierz wszystkie dokumenty