Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/D/N/LW/2022

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 127,7 2022.06.17 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna-sig pdf 640,4 2022.06.17 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.06.17 69
Formularz ofertowy docx 27,6 2022.06.17 66
Istotne postanowienia umowy docx 18,3 2022.06.17 61
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,1 2022.06.17 66
Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych pdf 833,0 2022.06.17 56
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2022.06.17 59
Prognoza 2022 xls 48,0 2022.06.17 64
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.06.17 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) LW -sig pdf 466,4 2022.07.15 48
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2-sig pdf 488,1 2022.07.19 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 426,1 2022.07.25 35

Pobierz wszystkie dokumenty