Szczegóły ogłoszenia

77/2022

"Dostawa wieży endoskopowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,3 2022.06.15 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,8 2022.06.15 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.06.15 109
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.15 107
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,0 2022.06.15 107
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.06.15 99
Projekt umowy docx 545,1 2022.06.15 101
Specyfikacja techniczna docx 40,6 2022.06.15 126
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.06.15 103
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,1 2022.06.15 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 29,7 2022.06.22 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.06.29 95
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2022.06.29 96

Pobierz wszystkie dokumenty