Szczegóły ogłoszenia

80/2022

"Dostawa aparatów do hemofiltracji - 4 komplety"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 33,8 2022.06.15 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,7 2022.06.15 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.06.15 110
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.15 97
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2022.06.15 95
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,4 2022.06.15 104
Projekt umowy docx 545,1 2022.06.15 110
Specyfikacja techniczna aparat do hemofiltracji docx 32,4 2022.06.15 102
Wykaz dostaw docx 24,6 2022.06.15 100
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2022.06.15 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.06.28 96
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.06.28 101

Pobierz wszystkie dokumenty