Szczegóły ogłoszenia

78/2022

"Dostawa morcelatora"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 33,9 2022.06.15 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 30,4 2022.06.27 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,5 2022.06.15 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,7 2022.06.15 95
Formularz oferty xls 47,5 2022.06.15 106
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2022.06.15 96
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,6 2022.06.15 95
Projekt umowy docx 545,0 2022.06.15 103
Specyfikacja techniczna morcelator - zmieniona 27.06.2022 r. docx 33,1 2022.06.15 108
Wykaz dostaw docx 24,5 2022.06.15 91
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2022.06.15 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 26,6 2022.06.27 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 28,1 2022.06.27 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5186-informacja docx 14,1 2022.06.23 103
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.07.04 98
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.07.04 97

Pobierz wszystkie dokumenty