Szczegóły ogłoszenia

79/2022

"Dostawa lasera holmowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,9 2022.06.15 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,7 2022.06.15 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.06.15 98
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2022.06.15 105
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,3 2022.06.15 105
Projekt umowy docx 546,4 2022.06.15 97
Specyfikacja techniczna laser holmowy docx 38,4 2022.06.15 111
wykaz dostaw doc 34,5 2022.06.15 111
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 48,0 2022.06.15 104
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2022.06.15 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 23,7 2022.06.22 101
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 23,4 2022.06.23 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,6 2022.06.29 107
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.06.29 133

Pobierz wszystkie dokumenty