Szczegóły ogłoszenia

71/2022

"Usługi wzorcowania i legalizacji sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 47,0 2022.06.14 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,3 2022.06.14 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,9 2022.06.14 185
Formularz oferty xlsx 60,8 2022.06.14 194
Formularze cenowe xlsx 41,5 2022.06.14 215
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,0 2022.06.14 180
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,2 2022.06.14 183
Projekt umowy-zad.1 docx 55,5 2022.06.14 189
Projekt umowy-zad.2-12 docx 55,0 2022.06.14 185
Wykaz osób docx 22,1 2022.06.14 198
Wykaz usług docx 21,6 2022.06.14 197
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2022.06.14 177
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.06.14 188
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2022.06.14 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2022.07.18 148

Pobierz wszystkie dokumenty