Szczegóły ogłoszenia

NZ/41/D/P/LW/2022

"Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 141,8 2022.06.13 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 641,4 2022.06.13 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.06.13 12
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 21,0 2022.06.13 11
Formularz ofertowy docx 30,4 2022.06.13 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2022.06.13 12
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2022.06.13 11
Projekt umowy docx 33,3 2022.06.13 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,1 2022.06.13 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 435,7 2022.06.22 12
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 432,0 2022.06.22 14

Pobierz wszystkie dokumenty